DOLAR %
EURO %
ALTIN 1.209,38-0,31%
BITCOIN %
Ankara

HAFİF KAR YAĞIŞLI

16:29

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

X
KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ BELİRLENDİ

KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ BELİRLENDİ

ABONE OL
30 Haziran 2021 11:03
KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ BELİRLENDİ
0

BEĞENDİM

ABONE OL

20 Temmuz 2021 Salı günü Kurban Bayramı günlerinde vatandaşlarımızın dini ibadetlerini gerekli hijyen kurallarına uyarak usulüne uygun şekilde geçirebilmesi için 2021 Yılı Kurban Hizmetleri Komisyonu, ilçemizde yürütülecek kurban hizmetleri ile ilgili hususları görüşmek üzere Polatlı Kaymakamı Murat BULACAK’ın başkanlığında 25.06.2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları aldı.

KURBAN SATIŞ ve KESİM YERLERİ :

1- Büyükbaş ve küçükbaş kurban satış yeri olarak Konya yolu 8. km’de bulunan Hayvan pazar yerinin (03126234545) belirlenmesine,

2– Büyükbaş ve küçükbaş kurban kesim yeri olarak İğciler yolu 3. km’de bulunan birlik Et Kombinası (03126231484), İğciler yolu 2.Km’de bulunan Polatlı Et kombinası (03126231792), Konya yolu 8. Km’de bulunan Hayvan pazarının (03126234545) belirlenmesine,

3– Küçükbaş Kurban kesim yeri olarak Şentepe Mahallesinde bulunan Makine İkmal Müdürlüğü  bahçesinin (03126241516), Şentepe Mahallesinde bulunan kapalı pazar yerinin (03126234030),  Gülveren Mahallesinde bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü bahçesinin (03126222834) ve Şehitlik Mahallesi 13 Eylül Caddesi ile Çamlıca Caddesinin keşiştiği alanda bulunan yerlerin (03126234545) belirlenmesine,

4– Kurban satış ve kesim yerlerinin açık adreslerinin (Tarım ve Orman Müdürlüğünün kontrol ve onayı alındıktan sonra) İlçe Müftülüklerince Din Hizmetleri Yönetim Sistemine (DHYS) 29/06/2021 Salı günü mesai bitimine kadar girilmesine,

5- Kurban satış ve kesim yerlerinin 12/07/2021 Pazartesi gününden itibaren komisyon üyesi kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon sağlanan kurumların (Özellikle Kaymakamlık, Müftülük ve Belediyenin) resmi web sitelerinde yayınlanmasına,

6- Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinin günlük kesim kapasitesi bilgisinin 20/07/2021 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları kullanılarak kamuoyuna duyurulmasına,

7Kurban Hizmetleri Komisyonunca, kurban kesim ve satış yerlerinin insan ve hayvan sağlığı, Covid-19’a karşı tedbirler ve çevre sağlığı yönünden uygun hale getirilmelerinin sağlanmasına (Ek-3 Kontrol Listesi),

8- Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacı ile hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesinin teşvik edilmesine,

9- Kurban kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi, Covid-19’un bulaşma riskini en aza indirmek için randevu sistemi uygulanmasına,

Bu bağlamda;

a- Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecileri/sorumluları kurban kesilecek her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asılması ayrıca kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları  tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu bilgisi kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilmesine,

b- Kesim işlemlerinin Bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirlerin alınması, kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün olduğunca Bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanmasına,

c-  Kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları tarafından; 19.07.2021 tarihinde Kurban Bayramının birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini,  21.07.2021  tarihinde Bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini,  22.07.2021  tarihinde bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirilmesine,

d- Toplu kesim yapmak için izin alan kişi, kurum ve kuruluşların kesimlerini bayramın 2. ve 3. günleri yapmasının sağlanmasına,

10 Kurbanlık satış yerlerinin hazır hale getirilerek, İlçe Kurban Komisyonunca belirlenen 15.07.2021 tarihinden önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmemesine,

11- Kurban satış ve kesim yerlerinde Covid-19 salgını sebebiyle Komisyonun, İlçe Pandemi Kurulu ile işbirliği içerisinde gerekli tedbirlerin alınmasına,

12- Satış ve kesim yerlerinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması, en az 1,5 metre (3-4 adım) olacak şekilde fiziki mesafe kurallarına uyulması, satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulması hususlarında gerekli tedbirlerin alınmasına,

13- Hayvan satış alanının etrafı sınırlandırılarak, insan kalabalığını önlemek için hayvan ve insanların giriş-çıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulup hayvan satış yerleri içinde uygun yönlendirmeler yapılmasına,

14- Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanmasına,

15- Hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine Covid-19’dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici tabelalar asılmasına,

16- Satış ve kesim yerlerinin girişlerinde vatandaşların ateşi ölçülerek, ateşi 38 °C üzerinde olanlara tıbbi maske takılması, girişlerine izin verilmemesi ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmesinin sağlanmasına,

17- Müşterilerin, hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için uyarılar yapılmasına,

18- Hayvan satış alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için uygun hayvan satış üniteleri oluşturularak üniteler arası mesafenin en az 2 metre olmasına,

16- Satış ünitelerinin önüne Covid-19 için bilgilendirici afiş ve her hayvan satış ünitesinin uygun yerinde el antiseptiği veya hijyeni sağlayacak uygunlukta kolonya bulundurulmasına,

19- Hayvan satış alanı içerisinde ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için yeterli sayıda tuvalet ve lavabolar oluşturulması,  abdesthanelerde ve tuvaletlerde devamlı sıvı sabun ve kağıt havlu bulundurularak eksik malzeme olmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına,

20- Kasapların; su geçirmeyen önlük, maske, eldiven, su geçirmez çizme kullanmasına, her hayvan kesiminden sonra eldiven değiştirilmesine, kesim aletlerinin yıkanmasına ve dezenfekte edilmesine,

21- Müşterilerin hayvan satış alanlarına girerken bilgilendirme tabelalarını okumaları konusunda uyarılmasına,

22- Girişte el antiseptiği kullanılmasına,

23- Ateşi ve solunum sıkıntısı olan, Covid-19 tanısı alan veya temaslısı müşteri ve satıcıların hayvan satış alanlarına girmemelerinin sağlanması ve sağlık kuruluşuna bildirilmesine,

24- Müşteri ve satıcılar arasında el teması (tokalaşma) olmamasına,

25- Satıcıların el antiseptiği kullanması ve gerekli sıklıkta ellerin yıkanmasının sağlanmasına,

26- Hayvan satış alanlarında maske takılması, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe yeni bir maske ile değiştirilmesi, yeni maske takmadan önce ve sonra el antiseptiği kullanılmasına,

27- Satıcıların sık sık elini yıkaması veya el antiseptiği (özellikle her para ödemesinden sonra) kullanmasına,

28- Satıcıların geceledikleri yerde yataklar arası mesafenin, en az 1,5 metre olması ve satış ünitesinde bulunan satıcıların, diğer satış ünitesinde olanlarla temas etmemelerine,

Bu bağlamda;

  1. Polatlı Belediyesince; kurban satış ve kesim yerleri ile pazar giriş-çıkışlarının bayramdan önce ve sonra tarafından her türlü temizlik/dezenfeksiyonunun sağlanmasına,

b– Kurban kesim yerlerinin dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, ışıklandırma ve havalandırılması bulunan, sağlık ve temizlik şartlarına uygun mekanlardan seçilmesi, satış ve kesim yerinin asfalt, beton vb. sızdırmaz malzemeden olmasına,

cİlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce; hasta hayvanlar için karantina çadırlarının oluşturulması, veteriner sağlık raporu ve sığır cinsi hayvanlar için ilaveten pasaport ve kulak küpesi olmayan hayvanlar ile gebe hayvanların pazar yerlerine alınmaması, kayıt dışı ve kontrolsüz hayvan kesimlerinin önlenmesi, şüpheli hayvanların karantina bölgesinde ayrı bir bölümde, gebe hayvanların da özel bölümde muhafazasına ve satışlarının yaptırılmamasına,

d– 2021 Yılı Kurban Hizmetleri Tebliğinin 6. maddesinin 1. fıkrasının (h) bendinde belirtilen (Ek-4 Kurban Satış Yeri Taahhütnamesi) formunun doldurulmasına,

e- Polatlı Belediyesince; katı atıkların düzenli ve hızlı bir şekilde çevre mevzuatına uygun olarak toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi, kesim yerlerinde vatandaşlarca yapılan kesimlerden kaynaklanan atıkların koku ve çevre kirliliği yaratmaması için tedbir alınmasına,

fİlçe Sağlık Müdürlüğünce; kurban kesim ve satış yerlerinde ilk yardım ekibi ve malzemesinin bulundurulmasına,

g– Kurban kesimi ve taksimi esnasında gerekli hijyen şartlarına uyulmasına,

ğ- Polatlı Belediyesince; vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak yerlerin (su, tuvalet, kapalı oturma yerleri, mescit vb.) yapılması gibi konularda azami titizliğin gösterilmesine ( Ek-5 Kurban Satış Yerleri Kontrol Formu,   Ek-6  Kurban Kesim Yerleri Kontrol Formu),

h– 2021 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ’in 11. Maddesinin 7. fıkrası gereğince İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen denetçilerce  (İlçe Müftüsü Hayri CİHANGERİ, Polatlı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü M. Erhan ALPAYDIN, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burhanettin SÜTÇÜ, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Adem KARAMEHMETOĞLU)   “Kurban Satış Yerleri Kontrol Formu (Ek-5) ve “Kurban Kesim Yerleri Kontrol Formu (Ek-6)” her kurban satış ve kesim yeri için doldurulması, 100 tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede 60 üstü puanla değerlendirilen yerler için uygunluk, 60 puan altıyla değerlendirilen yerler için uygunsuzluk belgesi düzenlenmesi, uygunsuzluk belgesi düzenlenen kurban satış ve kesim yerlerinin girişlerine “Standartlara uygun değildir” yazısının asılması ve Kurban bayramının ilk gününe kadar şartlarını düzelterek puanını 60’a çıkarmadığı takdirde komisyonlarca belirlenen ceza ile tecziye edilmesine,

29- Kurban kesim ve satış yerlerinin bayramdan 15 gün önce (Pazar yerlerinde gerçekleştirilecek ise 15 günlük sürede) hazır hale getirilmesi, 05/07/2021tarihinden önce hayvan hareketlerinin başlatılmaması, kesim işlemlerinin de bayramın ilk 3 güne yayılmasının özendirilmesi ve Kurban Hizmetleri Komisyonunca denetlenmesi, denetleme neticesinde eksiklik tespit edilir ise eksikliklerin ilgili kurumlara bildirilmesi ve takip edilmesine,

30- Kurban kesim yeri olarak;

a– Üstü kapalı semt pazarları,

b– Araç yıkama yerleri ve kapalı otoparklar,

c– Kurbanlık satış yerleri yanına kurulacak kesim yerlerinin belirlenmesine,

d-Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmemesine,

31- Kurban satış ve kesim yerlerinde hayvanlara eziyet edilmemesi konusunda azami ölçüde hassasiyet gösterilmesi, kurban satış ve kesim yerlerinin insan ve çevre sağlığı ve güvenliği ile hayvan hakları gözetilerek etrafı branda ile çevrili, üstü kapalı şekilde olmasının sağlanması ve hayvan kesimi esnasında çocukların korkularına neden olabilecek davranışlardan kaçınılması, gerekli temizlik ve hijyen kurallarına uyulmasının sağlanmasına,

32- Vatandaşlarımızın kurban hizmetleri ve duyarlılığı ile ilgili bilinçlendirilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanacak ve internet sayfasında yayınlanacak “Kurban Rehberi” kitapçığı konusunda medyanın bilgilendirilmesi, Kurban Hizmetleri Tebliğinin eklerinde yer alan Ek-1 ve Ek-2 duyuru belgelerinin çoğaltılarak kurban kesim ve satış yerleri ile halkın kolayca görebileceği sair yerlere asılmak suretiyle duyurulmasına,

33- Kurban kesim yerlerinde “Kasaplık Belgesi” veya “Kurban Kesim Elemanı” kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” ve “Hijyen Eğitim Belgesi” olanların görevlendirilmesine,

34- Halk Eğitim Merkezince; “Kurban Kesim Elemanı” yetiştirme ve geliştirme kurslarının düzenlenmesine,

35- Her kurban için hisse başına parçalama işi kurbanı kesen veya parçalama işlemi için görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılmasına,

36- Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapmasına müsaade edilmemesi, kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla üç kişinin maske ve  1,5  metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işlemini yapmasına müsaade edilmesine,

37- Polatlı Belediyesi sınırları içinde bulunan ruhsatlı mezbahaların kurban bayramı günlerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün izniyle kurban kesimi için açık bulundurulması, kurban satış ve kesim yerlerinin artırılması konusunda çalışmalar yapılmasına,

38- “Vekâletle Kurban Kesimi” konusunda her türlü iletişim imkanları kullanarak halkımızın bilgilendirilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyon yapacak vakıf-dernek gibi kuruluşların Bakanlıklar arası Kurban Hizmetleri Kurulu’ndan, yerel düzeyde organizasyon yapacakların ise İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonundan izin alma sistemine geçilmesine,

39- Bazı vakıf ve derneklerce “Kesimsiz Kurban Bedeli” adı altında düzenlenen vekâletle kurban kesim organizasyonlarına vatandaşlarımızın katılımı halinde, hayvan kesilmeden bu ibadetin yerine getirilmiş olmayacağı, vekâletle kurban kesiminin bir yardım toplama kampanyası olmadığı ve ayrıca vekâletle kurban kesim işleminin dini hükmünün (özellikle kurban kesiminin genelde birinci güne ve aynı saatlere sıkıştırılması sebebiyle oluşan izdiham ve olumsuzlukların giderilmesi ve kurban kesim ibadetinin anlamına uygun yapılabilmesi açısından ikinci ve üçüncü güne yaygınlaştırılmasının vatandaşlarımıza tavsiye edilmesi) Polatlı İlçe Müftülüğünce vaaz ve hutbelerde duyurulmasına,

40- Kurban Hizmetleri Komisyonunun belirlediği yerler dışında öğrenci yurt binaları veya bahçelerinde kesimler yapılmaması, mülki idari amirinden izin alınmadan ayni-nakdi ve kurban derisi toplanmaması, aksi davrananlar hakkında yasal işlemlerin yapılması ve izinsiz olarak toplanan derilerin mülki amirin uygun göreceği yardım toplamakla yetkili kurumlara verilmesine,

41- Kurban kesim yerlerinde Kurban Hizmetleri Komisyonu üyesi kurum ve kuruluşlardan yeterli sayıda personel görevlendirilmesi, kurban satış yerlerinde komisyonlarca belirlenecek yeterli sayıda resmi/belediye/serbest veteriner hekim, belediye zabıtası ile din görevlilerinden (Polatlı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü M. Erhan ALPAYDIN, Serbest Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı Veteriner Hekim Ferit AKKUT, Belediye Zabıta Komiseri Erdem AKBULUT ve İmam Hatip Murat AYDIN, Müezzin-Kayyım İsmail ÖZTÜRK) oluşan  “Kurban Kontrol ve Denetim Birimi” kurularak birimde görev yapacak serbest veteriner hekimlerin Veteriner Hekimler Odası ile işbirliği yapılarak belirlenmesine,

42- Kurban bayramı günlerinde yaşanan trafik ve güvenlik sorunları ile hayvan hırsızlıklarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Polatlı Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından alınmasına,

43- Vaaz ve hutbeler başta olmak üzere yazılı ve görsel medyadan da yararlanılarak kurbanın fiziki görünümü, yaşı, sağlık durumu ve diğer hususlarda halkın bilgilendirilmesine,

44- Kurban kesim yerlerinden yararlanma ve kurban kesim işlerinde görevlendirilecek elemanlara verilecek ücret miktarının 2021 yılı kurban kesme ve kestirme ücretlerinin kesme, yüzme ve parçalama dahil büyükbaş hayvanlar için 400,00 (Dörtyüz) TL, küçükbaş hayvanlar için 100,00 (Yüz)TL olarak belirlenmesine,

45- Başta kist hidatik, şarbon, bruselloz, kırım kongo kanamalı ateşi, tüberküloz gibi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar olmak üzere toplum ve çevre sağlığı, etin usulüne uygun işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatın çöpe atılmaması, evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi ve benzeri konularda vatandaşların aydınlatılması ayrıca Covid-19 nedeniyle dikkat edilmesi gereken kuralların özenle hatırlatılması, zoonotik hastalıklar ve Covid-19 ile ilgili bilgilendirici tabelalar hayvan satış yerleri ve hayvan kesim yerlerinde uygun alanlara asılması ve Kurban Rehberinden (Diyanet İşleri Başkanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı) yararlanılarak vatandaşlarımızı aydınlatma faaliyetlerine devam edilmesine,

DİĞER HUSUSLAR

1- Vatandaşlarımızın kurbanlık alırken gerekli dini şartları taşıyan hayvanların alınması hususunun  Müftülüğümüzce vaaz ve hutbelerden duyurulmasına,

2- Kurban kesilen sığır cinsi hayvanlara ait kulak küpesi veya pasaportların Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirlenen kişiler, kesim yerlerindeki görevliler, muhtarlar, belediye zabıta memurları ve diğer yetkililer aracılığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne kesim tarihinden itibaren 7 (yedi)  gün içinde teslim edilmesine,

3- Ülkemiz hayvan varlığının korunması, geliştirilmesi için damızlık yeteneği olan dişi hayvanların kesilmesinin önlenmesi konusunda Ankara İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonunun olası kararı gereğince damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanların kesilmemesi, vatandaşlarımızın aydınlatılması için tüm ilgililerin özel çaba göstermeleri, damızlık ve gebe hayvanların kesilmemesi konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine,

4- Kurbanlık hayvanların entegre tesis veya kurban kesim yerlerinde kesilmesinin teşvik edilmesine ve kesim esnasında ekonomik değeri düşüreceğinden derilere zarar verilmemesi hususunda tüm birimlerce gerekli uyarıların yapılmasına,

Kamuoyuna duyurulur.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
rk
rk

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.